WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania, przez wieki izolująca się za Kanałem La Manche, ma bardzo wiele do zaoferowania turystom. Atrakcyjność tego państwa bazuje przede wszystkim na dwóch cechach Brytyjczyków, odmienności kulturalnej oraz ekspansywności terytorialnej, co owocuje głównie niespotykanymi w innych częściach Europy zabytkami architektonicznymi, specyficznymi tradycjami oraz silnym wpływem kultur nieeuropejskich. Jedne z najbogatszych kulturowo muzeów, zabytki architektury od czasów najdawniejszych do okresu rewolucji przemysłowej, a także silny wpływ na współczesną kulturę masową to najważniejsze atrybuty oferty turystycznej tego państwa. Niemniej ważne są także walory krajobrazowe, charakterystyczne dla Szkocji oraz południowo-wschodniej Anglii. Dwadzieścia dziewięć obiektów zostało umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, są to między innymi miejsce kultowe Stonehenge, neolityczne stanowiska archeologiczne na Orkadach, Wał Hadriana, opactwa w Westminster oraz Canterbury, twierdza Tower w Londynie, królewskie obserwatorium Greenwich, XIX-wieczna osada przemysłowa w Saltaire, bazaltowe wybrzeże Irlandii Północnej oraz klifowe wybrzeże hrabstw Devon i Dorset.

Wielka Brytania to zjednoczone królestwo czterech cieszących się dużą niezależnością części. Prym wśród nich wiedzie Anglia, która bardzo często jest utożsamiana z państwem brytyjskim. Angielskie także są dwa regiony położone w środkowej części kraju, Mercja oraz Nortumbria. Nieco w cieniu znajduje się Szkocja. Niewielka Walia próbuje od dłuższego czasu znaleźć swoją tożsamość, odwołując się do swojej celtyckiej przeszłości, zaś Irlandia Północna kojarzona jest bardziej z wojną domową niż z bogatą spuścizną historyczną. Częścią Wielkiej Brytanii są także dwa archipelagii położone na północnym Atlantyku, Orkady i Szetlandy.