WĘGRY

Atrakcyjność Węgier wynika ze specyficznej odrębności tego państwa w tej części Europy, zarówno przyrodniczej jak i etnicznej. Zajmujące większą część państwa tereny Niziny Węgierskiej wyróżniają się na tle otaczających je pasm górskich, także jezioro Balaton jest największym akwenem wodnym. Na terenie Węgier ścierają się także wpływy różnych kultur, co stanowi ciekawą mozaikę na tle jednorodnych kulturowo sąsiadów. Osiem obiektów zostało umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, są to miejscowości Budapeszt i Hollókö, wczesnochrześcijańskie świątynie w Peczu, opactwo Pannonhalma, jaskinie Aggtelek oraz regiony Hortobágy, Tokaj i jeziora Fertö.

Główna rzeka Węgier, Dunaj rozdziela państwo na dwie części. W jego zachodniej części znajdują się Małą Nizinę Węgierską i Kraj Zadunajski, zaś część wschodnią zajmuje Wielka Nizina Węgierska. W północno-wschodniej części kraju położone są niewielkie wzgórza Średniogórza Północnowęgierskiego oraz Równina Szatmarska.