SŁOWACJA

Słowacja przyciąga licznych turystów głównie dzięki walorom środowiska przyrodniczego, przede wszystkim urozmaiconej rzeźbie terenu oraz licznym źródłom wód mineralnych, pozwalających na uprawianie zimą narciarstwa oraz latem turystyki górkiej i zażywanie kąpieli leczniczych. Atrakcyjność kraju podnoszą zabytkowe, historyczne miasta z dobrze zachowanymi układami urbanistycznymi. Siedem obiektów zostało umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, są to miasta Bańska Szczawnica oraz Bardejów, Spiski Zamek i Lewocza, system jaskiń Domica i Aggtelek, wieś Vlkolinec, drewniane świątynie w Karpatach oraz słowacko-ukraińskie pasmo Vihorlat. Wśród niematerialnego dziedzictwa Słowacji, UNESCO wyróżniło muzykę na fujarę oraz kulturę związaną z dudami, muzykę z Terchovej oraz doliny Górnego Hronu, a także tradycje lalkarskie.

Słowacja przyciąga turystów przede wszystkim swoimi terenami górskimi pasma Karpat oraz nieco niższymi terenami wyżynnymi Rudaw Słowackich. Najmniej atrakcyjny jest południowo-zachodni skrawek kraju, obejmujący Nizinę Naddunajską.