MACEDONIA PÓŁNOCNA

Macedonia Północna przez długi czas walczyła z Grecją o możliwość korzystania ze swojej nazwy. Choć większa część historycznej krainy położona jest na jej terytorium, to państwo greckie, ze względu na kulturowe powiązania z cywilizacją hellenistyczną, uzurpowało sobie prawo do nazwy. Zaistniała sytuacja w sposób zasadniczy ograniczała możliwości rozwoju turystyki w tym państwie. Nie mogąc budować swojego wizerunku na bazie swojej historii, państwo szukało innego wyróżnika. W tej chwili Macedonia Północna postrzegana jest jako zapomniany kraj, wciśnięty między bogatszych turystycznie sąsiadów, o wiejskim charakterze. Jeden obiekt został umieszczony na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, jest to miasto Ochryda z Jeziorem Ochrydzkim. Wśród niematerialnego dziedzictwa Macedonii Północnej, UNESCO wyróżniło Święto czterdziestu męczenników w Sztipie, święto wiosny Hıdırellez, taniec towarzyski Kopaczka oraz praktyki kulturowe związane z 1 marca.

Większa część terytorium Macedonii Północnej znajduje się na terenie historycznej krainy Macedonii, jedynie położone wzdłuż zachodniej granicy góry należą do Albanii.