LUKSEMBURG

Niewielka powierzchnia Luksemburga sprawia, że największą atrakcją tego państwa jest miasto jego stolica. Zabytki miasta, ale także jego charakter ekonomiczny sprawiają, że pojawia się tutaj wielu turystów. Jeden obiekt został umieszczony na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, jest to zespół zabytkowych dzielnic miasta Luksemburg wraz z fortyfikacjami.

Zajmujące całą powierzchnię kraju Księstwo Luksemburga w przeszłości było częścią większego organizmu politycznego Dolnej Lotaryngii.