LITWA

Przez kilkaset lat rosyjskiej i sowieckiej okupacji, a wcześniej należąc do Rzeczypospolitej Polskiej, Litwa nie wyszktałciła swojej odrębnej i charakterystycznej kultury. Mimo tego jest na Litwie kilka miejsc wartych odwiedzenia, szczególnie bliskich polskiej historii i kulturze. Także coraz lepiej rozwinięta jest baza turystyczna, co bardzo poprawia ocenę atrakcyjności państwa. Warto zobaczyć najważniejsze litewskie miasta lub wybrać się na pojezierza, które stanowią największą atrakcję przyrodniczą Litwy. Cztery obiekty zostały umieszczone na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, są to starówka Wilna, stanowisko archeologiczne w Kiernowie, Mierzeja Kurońska oraz przechodzący przez Litwę południk Struvego. Wśród niematerialnego dziedzictwa Litwy, UNESCO wyróżniło sztukę rzeźbienia krzyży i ich symbolikę, bałtyckie festiwale pieśni oraz litewskie, wieloczęściowe pieśni polifoniczne sutartinės.

Położony w południowo-wschodniej części Litwy pas Pojezierza Litewskiego skupia najważniejsze miasta z Wilnem na czele i stanowi kolebkę państwa litewskiego. Należące do dawnych Inflant tereny północne przez długi czas cieszyły się autonomią w stosunku do Litwy.