HOLANDIA

Holandia swoją atrakcyjność turystyczną opiera na bogatej kulturze oraz trwającej stulecia walce Holendrów z morzem. Dlatego największym powodzeniem cieszą się holenderskie muzea i wystawy, zarówno ukazujące dzieła malarzy niderlandzkich, jak i rozwój "odbierania" morzu terenów. Bogactwo naturalne Holandii objawia się w ustanowieniu dwudziestu parków narodowych, chroniących najciekawsze przyrodniczo tereny tego państwa. Bogactwo materialne zaś objawia się wspaniałymi zabudowami niderlandzkich miast oraz ogromnymi zbiorami dzieł sztuki. Dziesięć obiektów zostało umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, są to wiatraki w regionie Kinderdijk-Elshout, polder Beemster, okolice Schokland, centrum Willemstad wraz z portem, system kanałów w Amsterdamie i linia obronna tego miasta, dom Schrödera Rietvelda w Utrechcie, Van Nellefabriek w Rotterdamie, stacja pomp parowych w Woudagemaal oraz Morze Wattowe we Fryzji. Wśród niematerialnego dziedzictwa Holandii, UNESCO wyróżniło rzemiosło młynarzy wiatraków i młynów wodnych.

Centrum administracyjne, kulturowe oraz gospodarcze kraju stanowi Holandia. Nieco mniejszą rolę odgrywają położone na południu Zelandia i Północna Brabancja. Zajmująca północną część kraju Fryzja cieszy się dużą autonomią kulturową i polityczną.