FRANCJA

Bogactwo przyrodnicze, kulturalne i materialne Francji jest podstawą ogromnego sukcesu turystycznego tego państwa. Francja należy bowiem do najważniejszych krajów na turystycznej mapie świata, dzielnie walcząc z sąsiadami o palmę pierwszeństwa. Od nadmorskich do wysokogórskich krajobrazów, od prehistorycznych do współczesnych osiągnięć człowieka, od rzymskich do nowoczesnych zabytków i dzieł sztuki, tym wszystkim może pochwalić się Francja. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, jednak bez przesady można stwierdzić, że każdy znajdzie coś interesującego go i coś co jest unikalne i charakterystyczne dla tego państwa. Czterdzieści jeden obiektów zostało umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, są to między innymi jaskinie z malowidłami i rytami naskalnymi w dolinie Wezery, rzymski akwedukt Pont du Gard, rzymsko-romańskie zabytki w Arles, opactwa benedyktyńskie w Vézélay oraz cysterskie w Fontenay, Grande île z katedrą w Strasbourgu, ufortyfikowane miasto w Carcassonne, zespoły pałacowe w Wersalu i Fontainebleau oraz królewskie żupy solne w Arc-et-Senans.

Rozległe terytorium Francji, ciągłe zmiany jej granic i historyczne podziały sprawiają, że państwo to przyciąga turystów regionami o zróżnicowanym charakterze. Centrum dzisiejszej Francji stanowi Nizina Francuska. Równie dużą rolę w historii i teraźniejszości państwa odgrywają Burgundia, Normandia, Akwitania, Langwedocja i Prowansja. Na terenach przygranicznych widać wpływy sąsiadów. W Roussillon silne są wpływy katalońskie, w Artois flamandzkie, zaś w Lotaryngii niemieckie. Francuskie obszary Bretanii, Korsyki oraz Kraju Basków nie ustrzegły się dążeń separatystycznych. Na wschodzie oraz południu kraju dominują pasma górskie Wogezów, Jury, Alp oraz Pirenejów.