ESTONIA

Estonia to niewielki kraj, który swoją państwowość uzyskał dopiero przed kilkunastu laty. Wcześniej przechodził z rąk do rąk, dzięki swojemu położeniu będąc kartą przetargową w walce o prymat na Morzu Bałtyckim. Mimo niewielkiej powierzchni, w Estonii można znaleźć wiele atrakcji, w przeważającej mierze przyrodniczych. Średniowieczne znaczenie najważniejszych miast Estonii odbiło się także na ich obecnej atrakcyjności turystycznej, najważniejsze z nich przyciągają turystów wspaniałymi zabytkami. Dwa obiekty zostały umieszczone na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, są to historyczne centrum Tallina oraz przechodzący przez Estonię południk Struvego. Wśród niematerialnego dziedzictwa Estonii, UNESCO wyróżniło bałtyckie festiwale pieśni, polifoniczny śpiew leelo z regionu Setumaa, tradycje związane z sauną dymną w Võrumaa oraz przestrzeń kulturową Kihnu.

Położona w północnej części grupy państw nadbałtyckich Estonia zajmuje niewielką powierzchnię u wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego, przez wieki będąc częścią Inflant.