CZECHY

Atrakcje turystyczne Czech skupione są głównie w miastach, tutaj także koncentruje się ruch turystyczny. Nagromadzenie pamiątek historycznych sprawia, że większość turystów odwiedzających Czechy ogranicza się właśnie do zwiedzenia zabytków architektonicznych oraz muzeów. Osobnym uznaniem cieszą się czeskie uzdrowiska, odwiedzane przez kuracjuszy już od dwóch wieków. Swoją renomę zyskały także atrakcyjne przyrodniczo tereny górskie. Dwanaście obiektów zostało umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, wśród nich są między innymi historyczne centra Pragi, Czeskiego Krumlova, Telcu oraz Kutnej Hory, zamek w Litomyślu, zespół zamkowy w Kromierzyżu, ołomuniecka kolumna Trójcy Świętej, żydowska dzielnica w Trebicu, Tugendhat Haus w Brnie oraz Region Lednicko-Valticki. Wśród niematerialnego dziedzictwa Czech, UNESCO sztukę lalkarstwa, taniec rekrutów regionu Slovácko, obrzędy końca karnawału na wsiach regionu hlineckiego, pochód królów w południowo-wschodnich Czechach oraz sokolnictwo.

Jednolity krajobrazowo obszar Czech podzielić można na trzy regiony. Kolebką państwa czeskiego jest zajmująca centralną część Bohemia, we wschodniej części znajdują się Morawy, zaś północno-zachodnią część kraju zajmują pasma górskie Masywu Czeskiego.