BIAŁORUŚ

Na terenie Białorusi warto zobaczyć dziewicze tereny Pojezierza Białoruskiego.