TEATRY EUROPY

Teatr jako forma sztuki wykształcił się na przełomie XIX i XX wieku. Teatr jako spektakl powstał już w starożytnej Grecji. W epoce baroku zaczęły powstawać pierwsze buynki teatralne, które w wielu przypadkach przetrwały do dnia dzisiejszego. Ze starożytności przetrwało kilka dobrze zachowanych teatrów i amfiteatrów rzymskich, z których nabardziej znane jest Koloseum. W czasach baroku budynek teatru stał się jednym z ważniejszych budynków użyteczności publicznej, stanowiąc wizytówkę wielu miast.

Rijeka posiada najstarszy chorwacki teatr. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca