PUSZCZAŃSKIE DRZEWOSTANY

Polskę pokrywała niegdyś nieprzebyta puszcza, bogata w zwierzynę. Żyły w niej tury, żubry, niedźwiedzie, łosie, wilki, rosomaki, rysie oraz żbiki. Dzisiaj wielkie kompleksy leśne, bardzo bogate pod względem składu gatunkowego i struktury warstwowej roślinności, należą do rzadkości. Największym kompleksem tego typu w Europie jest Puszcza Białowieska.

Puszcza Goleniowska od wschodu opasa Jezioro Dąbie i Szczecin. Puszcza Goleniowska Puszcza Goleniowska Puszcza Goleniowska Puszcza Goleniowska
Puszcza Piska otacza największe polskie jeziora. Puszcza Piska Puszcza Piska Puszcza Piska Puszcza Piska