SKALNE MIASTA

Skalnymi miastami lub skalnymi labiryntami nazywa się zespoły skalnych form ukształtowania Ziemi, skupionych w pobliżu siebie i oddzielonych od siebie wąskimi rozpadlinami. Ich powstanie jest efektem erozji terenu, spowodowanej oddziaływaniem sił natury, w tym wód powierzchniowych, deszczu i wiatru. Skalne miasta powstają głównie w poziomo uwarstwionych skałach osadowych. Skały tworzące skalne miasta często przybierają formy przypominające kształtem ludzi i zwierzęta, dlatego nadawane są im różne nazwy własne. Obecnie labirynty stanowią atrakcje turystyczne, odwiedzane przez setki tysięcy turystów.


Góry Stołowe to nieliczne w Europie góry płytowe, zwietrzałe i popękane, tworzące labirynty między skałami. Szczeliniec Wielki Szczeliniec Wielki Szczeliniec Wielki Szczeliniec wielki Szczeliniec Wielki Błędne Skały Błędne Skały Błędne Skały Błędne Skały Błędne Skały
Broumovská vrchovina składa się z kilku ciekawych obszarów z labiryntami między unikalnymi blokami skalnymi. Teplicke skalne město Teplicke skalne město Teplicke skalne město Teplicke skalne město Teplicke skalne město Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město
Český Ráj to obszar o istotnym znaczeniu naukowym dla geologii. Hruboskalsko Hruboskalsko Hruboskalsko Hruboskalsko Hruboskalsko Prachovské skály Prachovské skály Prachovské skály Prachovské skály Prachovské skály