SKALNE MIASTA

Skalnymi miastami nazywa się zespoły skalnych form ukształtowania Ziemi, skupionych w pobliżu siebie i oddzielonych od siebie wąskimi rozpadlinami. Najczęściej występują w skałach starych gór piaskowcowych. Najbardziej znane skalne miasta leżą na terenie Sudetów.

Na Adršpašské skalne město składają się głównie skalne kolumny i słupy. Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město
Na Teplicke skalne město składają się ciągi ciekawie uformowanych ścian skalnych. Teplicke skalne město Teplicke skalne město Teplicke skalne město Teplicke skalne město Teplicke skalne město
Szczeliniec położony w Górach Stołowych to najbardziej znane polskie skalne miasto. Szczeliniec w Górach Stołowych Szczeliniec w Górach Stołowych Szczeliniec w Górach Stołowych Szczeliniec w Górach Stołowych Szczeliniec w Górach Stołowych
Także w Górach Stołowych znajdują się Błędne Skały. Błędne Skały w Górach Stołowych Błędne Skały w Górach Stołowych Błędne Skały w Górach Stołowych Błędne Skały w Górach Stołowych Błędne Skały w Górach Stołowych