WIELKIE JEZIORA EUROPY

W Europie nie ma dużych obszarów pojezierzy, na których zlokalizowane byłyby największe spośród światowych jezior. Niemniej występuje tutaj kilka dużych jezior, skupionych wokół Alp oraz Skandynawii, często nazywanych morzami. Pełnią one podobną do mórz rolę miejsc wypoczynków, uprawiania sportów wodnych, a na ich wodach przemieszczają się liczne żaglówki i statki turystyczne.

Węgierski Balaton to największe jezioro w Europie Środkowo-Wschodniej. Balaton Balaton Balaton Balaton