RZYMSKIE RUINY

Cesarstwo rzymskie swoim zasięgiem, w okresie największej świetności, obejmowało prawie całą Europę. Jego europejskie granice wyznaczały rzeki Ren i Dunaj, pozostałe znajdowały się na terenie Afryki i Azji. Zdobywając kolejne obszary, Rzymianie wznosili kolonie wojskowe i miasta, nierzadko wykorzystując wcześniej zdubowane grody ludów barbarzyńskich. Wiele z tych ośrodków, w postaci rozległych ruin, przetrwało do dzisiaj i świadczy o wysokim poziomie cywilizacyjnym Cearstwa Rzymskiego.


Położona nad dolnym Renem Germania miała chronić cesarstwo przed najazdami Germanów. Römisch-Germanisches Museum Römisch-Germanisches Museum Archäologischer Park Archäologischer Park Archäologischer Park
Położona nad środkowym Dunajem Panonia miała chronić cesarstwo przed najazdami ludów z azjatyckich stepów. Aquincum Aquincum Aquincum