RZYMSKIE RUINY

Cesarstwo rzymskie swoim zasięgiem, w okresie największej świetności, obejmowało prawie całą Europę. Jego granice wyznaczały rzeki Ren i Dunaj oraz pasmo Alp. Tam, gdzie pojawiali się Rzymianie, tam pojawiały się miasta i kolonie wojskowe. Wiele z nich, w postaci rozległych ruin, przetrwało do dzisiaj i świadczy o wysokim poziomie cywilizacyjnym Cearstwa Rzymskiego.

Budapesztańskie Aquincum to jeden z większych kompleksów w Europie Środkowej. Aquincum Aquincum Aquincum Aquincum
Nadreńska Kolonia to jeden z najważniejszych ośrodków rzymskich na północ od Alp. Kolonia Kolonia
Xanten to najdalej na północ wysunięty obóz w Europie. Park Archeologiczny Park Archeologiczny Park Archeologiczny