WIELKIE RZEKI EUROPY

Rzeki Europy nie należą do najdłuższych na świecie i nie posiadają największych powierzchniowo zlewisk. Mimo tego odegrały w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kontynentu wielką rolę. Ren i Dunaj były granicami między cywilizacją a barbarzyństwem, Wołga zatrzymała niemiecki pochód na wschód podczas II wojny światowej. To tylko niewielkie ich dokonania.

Dunaj to druga pod względem długości i powierzchni dorzecza rzeka Europy. Wachau - przełom Dunaju Nationalpark Donau-Auen Ruiny zamku Devin Dunaj w Budapeszcie
Wag to jeden z największych dopływów Dunaju, płynie przez Słowację. Strecno nad Wagiem
Ren jest najważniejszą rzeką Europy Zachodniej. Ren w Koblenz
Jednym z najważniejszych dopływów Renu jest Men. Frankfurt am Main
Wezera to jedna z ważniejszych rzek przepływających przez Niemcy. Wezera w Teutoburger Wald Wasserstrassenkreuz w Minden
Wełtawa to najdłuższa rzeka Czech i największy dopływ Łaby. Most Karola w Pradze
Wisła to najdłuższa rzeka Polski. Motława w Gdańsku Wisła w Toruniu Wisła w Kazimierzu Dolnym Wisła w Krakowie
Narew i Bug tworzą jeden z najpiękniejszych dopływów Wisły. Narwiański Park Narodowy Przełom Bugu
Odra to druga pod względem długości rzeka Polski. Nationalpark Unteres Odertal Park Narodowy Ujście Warty Odra we Wrocławiu
Warta to największy dopływ Odry. Zakole Warty na Wyżynie Wieluńskiej