UNIWERSYTETY ŁACIŃSKIE

Przez wiele wieków rozwój nauki w Europie był domeną kościoła chrześcijańskiego i powstających w tym czasie klasztorów. Dopiero rozwój społeczeństw, przede wszystkim Półwyspu Apenińskiego, sprawił, że także kwestie nauki coraz częściej znajdowały się w rękach świeckich. Początkowo miasta, a następnie także władcy kolejnych państw, zaczęli fundować uniwersytety. W XIII wieku powstały uczelnie, których tradycje kultywowane są do dnia dzisiejszego. Dzisiaj na poziomie uniwersyteckim naukę można kontynuować w wielu mniejszych bądź większych ośrodkach akademickich, mimo tego tradycyjne ośrodki nadal są tymi, które definiują poziom nauki akademickiej.


W Europie Środkowej znaczenia w późnym średniowieczu nabrały dwa ośrodki akademickie, Praga i Kraków. Univerzita Karlova Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński
W późnym średniowieczu zaczęły powstawać uniwersytety na obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego Domu Niemieckiego. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Powstanie państw narodowych zapoczątkowało silny rozwój ośrodków uniwersyteckich. Akademia Lubrańskiego Universiteit Leiden Universiteit Leiden Universiteit Leiden Vilniaus universitetas Vilniaus universitetas Vilniaus universitetas Coláiste na Tríonóide Coláiste na Tríonóide Coláiste na Tríonóide Trnavská univerzita Trnavská univerzita Trnavská univerzita Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski
Liberalizacja społeczeństw europejskich stała się podstawą nowego nurtu w edukacji uniwersyteckiej. Westfälische Wilhelms-Universität Münster Westfälische Wilhelms-Universität Münster Humboldt-Universität zu Berlin Humboldt-Universität zu Berlin Humboldt-Universität zu Berlin
XVII wiek to pojawienie się specjalistycznych uczelni technicznych. Georgikon Georgikon Georgikon Banícka akademia Banícka akademia
Specyficzną kategorię uczelni stanowią uczelnie o charakterze wojskowym. Theresianische Militärakademie Theresianische Militärakademie Theresianische Militärakademie