SANKTUARIA MARYJNE

Sanktuaria maryjne to ośrodek kultu religijnego Marii z Nazaretu, różne formy pobożności maryjnej związane są głównie z katolicyzmem i prawosławiem. Ich największy rozkwit nastąpił w XVII wieku, jednak dominacja kultu maryjnego rozpoczęła się już w wieku XV. Najczęściej obiektem kultu są cudowne wizerunki i figurki maryjne, często słynące z cudów, jakie miały miejsce za ich sprawą. Na przełomie XIX i XX wieku kultem maryjnym objęte zostały także miejsca, w których doszło do objawień maryjnych. Elementem kultu maryjnego jest pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych, które wznoszone są w miejscach szczególnych dla kultu maryjnego.


Kult maryjny w Rzeczpospolitej Obojga Narodów stał się jednym z najważniejszych symboli chrześcijaństwa. Klasztor Jasnogórski Klasztor Jasnogórski Klasztor Jasnogórski Aušros Vartų Dievo Motina Aušros Vartų Dievo Motina Aušros Vartų Dievo Motina Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej Bazylika św. Anny Bazylika św. Anny Bazylika św. Anny Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
Cesarstwo Austro-Węgier było ostoją katolicyzmu w czasie, gdy Europa była zagrożona islamem i protestantyzmem. Klášter Svatá Hora Klášter Svatá Hora Klášter Svatá Hora
Dla państw Półwyspu Bałkańskiego kult maryjny, katolicki jak i prawosławny, był przeciwwagą dla tureckiego islamizmu. Crkva Gospe Trsatske Crkva Gospe Trsatske Crkva Gospe Trsatske
Państwa niemieckie były pod dużym wpływem protestantyzmu, niemniej w niektórych spośród katolickich rozwijał się kult maryjny. Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej