WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA

Pod pojęciem "współczesna architektura" funkcjonują wszystkie style architektoniczne powstałe po I wojnie światowej. Architekci zaczęli wprowadzać nowe materiały i nowe formy. Na pierwszy plan zaczęła się wysuwać funkcjonalność budynków, dlatego zaczęto rezygnować z ornamentyki na rzecz minimalizmu. Forma budynku podkreślała funkcję, jaką miał spełniać. Ze względu na różne cechy wyróżniające, zaczęto wyróżniać wiele stylów architektonicznych we współczesnej architketurze.


Modernizm to styl bazujący na istniejących uwarunkowaniach materialnych. Fagus-Werk Gemeentemuseum Den Haag
Ekspresjonizm to styl bazujący na tworzeniu dynamicznych form. Kościół św. Rocha Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego Hala Stulecia
Funkcjonalizm to styl bazujący na projektowaniu podkreślającym cel budynku. Vila Tugendhat Gymnázium J.K. Tyla Muzeum východních Čech Sbor kněze Ambrože Drapacz chmur Dom Oświatowy Szpital Palác Koruna Baťův mrakodrap Morýsovy domy
Konstruktywizm to styl bazujący na podkreśleniu cech konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Spodek Rietveld Schröderhuis
Styl międzynarodowy to styl bazujący na regularności i zmodularyzowaniu budynków. Mitte
Monumentalizm to styl bazujący na odwołaniu się do historii danego miejsca. Gmach Sejmu Śląskiego Zamek Prezydencki Nowa Rejencja Wrocławska
Socrealizm to styl bazujący na symetrii i przeskalowaniu obiektów budowlanych. Pałac Młodzieży Pałac Kultury i Nauki
Architektura organiczna to styl bazujący na odniesieniu architektury do natury. Hundertwasserhaus
Postmodernizm to styl bazujący na komponowaniu i kompilowaniu obiektów budowlanych. Gmach NOSPR-u