CERKWIE PRAWOSŁAWNE

Cerkiew to określenie budynku, świątyni prawosławnej bądź greckokatolickiej, przeznaczonego w kościołach wschodnich do sprawowania nabożeństw, celebracji liturgii. W języku polskim początkowo słowo to oznaczało świątynię zarówno prawosławną, jak i katolicką, dopiero w XVII wieku nastąpiło wyraźne sprecyzowanie pojęcia cerkiew jako świątyni prawosławnej. Pierwsze cerkwie w swoim stylu nawiązują do świątyń bizantyjskich, rozwój kościoła prawosławnego na terenach Europy Wschodniej przyczynił się do większego zróżnicowania oraz dekoracyjności tego typu budynków. Nieporównywalnie wiele spośród cerkwi było drewnianych, te cechują się szczególnym bogactwem form dekoracyjnych.


Na terenach polskich i słowackich Karpat zachowały się przepiękne cerkwie drewniane. Cerkiew św. Paraskewy Cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła Cerkiew śś. Kosmy i Damiana Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego Cerkiew Opieki Matki Bożej Chrám sv. Paraskevy Chrám sv. Kozmu a Damiána Cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky
Na terenie Polski wiele spośród cerkwi było częścią zespołów klasztornych bazylianów. Cerkiew św. Onufrego Cerkiew św. Onufrego Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Švč. Trejybės Graikų Švč. Trejybės Graikų Cerkiew św. Mikołaja
Wschodnioeuropejskie monastery są mniej znane od tych położonych na Półwyspie Bałkańskim. Cerkiew św. Onufrego Cerkiew św. Onufrego
Wschodnie rubieże Rzeczypospolitej przez wieki zamieszkiwała ludność wyznająca prawosławie i grekokatolicyzm. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny Sobór Świętej Trójcy Sobór Świętej Trójcy Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Sobór św. Mikołaja Sobór św. Mikołaja