NADREŃSKIE KATEDRY

Od czasów najdawniejszych Ren był jednym z istotnych czynników kształtujących północnoeuropejską politykę. Stanowił granicę między cywilizacją i barbarzyństwem, chrześcijaństwem i pogaństwem. W czasach późniejszych stał się ważnym szlakiem komunikacyjnym między północną i południową Europą. Nie może więc dziwić fakt, że wzdłuż tej rzeki lokowane były ważne ośrodki miejskie północnej Europy, a w nich pojawiały się katedry jako wyraz wysokiej pozycji miasta w ówczesnej hierarchii społecznej.


Basilika St. Kastor w Koblenz to jedna z najstarszych nadreńskich świątyń. Basilika St. Kastor Basilika St. Kastor Basilika St. Kastor Basilika St. Kastor
Hohe Domkirche Sankt Petrus w Köln uznawana jest za arcydzieło niemieckiego gotyku. Hohe Domkirche Sankt Petrus Hohe Domkirche Sankt Petrus Hohe Domkirche Sankt Petrus Hohe Domkirche Sankt Petrus Hohe Domkirche Sankt Petrus Hohe Domkirche Sankt Petrus Hohe Domkirche Sankt Petrus
Klosterbasilika St. Andreas w Dormagen to klasyczny przykład romańskiej bazyliki. Klosterbasilika St. Andreas Klosterbasilika St. Andreas Klosterbasilika St. Andreas Klosterbasilika St. Andreas
St.-Viktor-Dom w Xanten to przykład czystego stylu gotyckiego. St.-Viktor-Dom St.-Viktor-Dom St.-Viktor-Dom
St. Nicolaikirche w Kalkar posiada jedne z najpiękniejszych drewnianych ołtarzy. St. Nicolaikirche St. Nicolaikirche St. Nicolaikirche