PASMA MASYWU CZESKIEGO

Masyw Czeski to zespół zrębowych gór i wyżyn położonych przede wszystkim na terenie Czech, ale także na obszarze Polski, Niemiec i Austrii. Ma postać czworokątnego bloku o podniesionych brzegach, tworzonych przez pasma górskie, otaczające fragmenty wyżynne. Pasma górskie otaczają tereny wyżynne z trzech stron, z czwartej przechodzi w Wyżynę Czesko-Morawską. Cały masyw przekracza nieznacznie wysokość 1600 m n.p.m., jednak poszczególne pasma cechują się dużą różnorodnością wysokości. Cechą wyróżniającą pasma Masywu Czeskiego są licznie występujące tutaj tzw. skalne miasta, zespoły skalnych form ukształtowania powierzchni Ziemi, skupionych w pobliżu siebie i oddzielonych wąskimi rozpadlinami.


Jeseníky to najbardziej na wschód wysunięta część Sudetów. Praděd Praděd Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník Bílá Opava Velké Mechové Jezírko
Nad Kotliną Kłodzką góruje Masyw Śnieżnika. Góra Śnieżnik Góra Śnieżnik Góra Śnieżnik Góra Trojak Góra Trojak
Góry Stołowe oraz Broumovská vrchovina to najlepszy przykład erozji skał piaskowcowych. Szczeliniec Wielki Szczeliniec Wielki Szczeliniec Wielki Błędne Skały Błędne Skały Błędne Skały Adršpašské skalne město Adršpašské skalne město Teplicke skalne město Teplicke skalne město
Masyw Ślęży to najbardziej charakterystyczne miejsce Pogórza Sudeckiego. Góra Ślęża Góra Ślęża Rzeźby kultowe
Karkonosze / Krkonoše to najwyższe pasmo Sudetów i równocześnie całego Masywu Czeskiego. Śnieżka Śnieżka Równia pod Śnieżką Szrenica Wielki Szyszak Kocioł Łomniczki Kocioł Małego Stawu Śnieżne Kotły Końskie Łby Labe Wodospad Kamieńczyk Karkonoskie lasy Karkonoskie lasy
Český Ráj to jeden z nielicznych w Europie geoparków UNESCO. Hruboskalsko Hruboskalsko Hruboskalsko Hruboskalsko Hruboskalsko Prachovské skály Prachovské skály Prachovské skály Prachovské skály Prachovské skály