BISKUPIE PAŁACE

Biskup to duchowny o najwyższych święceniach, równocześnie urząd kościelny uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa. Z biskupami kojarzone są również różne funckje i godności. W średniowieczu biskupi zyskali bardzo duże znaczenie nie tylko religijne, ale takżze polityczne, co przełożyło się na bogactwo osób tego stanu. Nie może więc dziwić, że wielu możnych dążyło do tej nobiliacji. Świadectwem biskupiej pozycji w danych społeczeństwie oraz bogactwa były wznoszone przez nich zamki i pałace, nierzadko będące małymi dziełami sztuki, mogącymi konkurować z budowlami królewskimi czy księżęcymi.


Wśród biskupów największą polityczną władzę mieli biskupi-elektorzy nadreńscy. Schloss Augustusburg Schloss Augustusburg Fürstbischöfliches Schloss Fürstbischöfliches Schloss Schloss Nordkirchen Schloss Nordkirchen
Nieco mniejszego znaczenia nabrali biskupi wschodnioniemieccy. Domstift Domstift Dombauhütte Dombauhütte
Wysoką pozycję w społeczeństwie posiadali biskupi czescy. Arcibiskupský palác Arcibiskupský palác Arcibiskupský palác Arcibiskupský zámek Arcibiskupský zámek
Węgierscy biskupi swoją pozycję musieli odbudowywać po tureckiej okupacji kraju. Érseki palota Érseki palota
Biskupi słowaccy przez ponad dwa stulecia byli najważniejszymi dostojnikami kościoła węgierskiego. Primaciálny palác Primaciálny palác Arcibiskupský palác Biskupský palác Biskupský palác Biskupský palác
Polscy biskupi nie osiągnęli tak znaczącej pozycji, posiadali jednak duży prestiż. Pałac prymasowski Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich
Ważną rolę w polskiej polityce odgrywali biskupi krakowscy. Pałac biskupów krakowskich Pałac biskupów krakowskich Dwór kapituły krakowskiej Dwór kapituły krakowskiej
Biskupi warmińscy stanowili przeciwwagę dla poczynań Zakonu Krzyżackiego. Zamek biskupów warmińskich Zamek biskupów warmińskich Pałac biskupów warmińskich Pałac biskupów warmińskich Zamek biskupów warmińskich Zamek biskupów warmińskich Zamek biskupów warmińskich Zamek biskupów warmińskich
Biskupi mazowieccy skupiali w swoich rękach tereny ważne politycznie dla Polski. Zamek biskupów płockich Zamek biskupów płockich
Biskupi rezydujący na zachodnich ziemiach polskich przez długi czas zależni byli od kościoła niemieckiego. Pałac biskupi Pałac biskupi Dwór biskupów wrocławskich Pałac biskupów wrocławskich
Rezydujący na Litwie biskupi wileńscy przez wiele wieków zależni byli od polskiego kościoła. Prezidentūra Vilniaus katedros kapitulai namas