ARCHITEKTURA ROMAŃSKA

Architektura romańska na dobre zagościła w Europie w X wieku. Stała się pierwszym przejawem uwalniania się nowo powstających państw Europy Zachodniej spod religijnej zwierzchności rzymskiej. Powstające w tym czasie budowle po raz pierwszy w przeważającej części były budowlami kamiennymi, posiadającymi cechy obronne. Pierwsze wznoszone były kościoły, następnie zaczęły pojawiać się romańskie zamki i klasztory. W kolejnych wiekach wiele z romańskich budowli zostało przebudowanych, dlatego straciły swoje pierwotne cechy. Dzisiaj zachowane zabytki z czasów romanizmu należą do rzadkości i stanowią jedne z najważniejszych zabytków wielu państw europejskiego kręgu kulturowego.


Architektura romańska w zachodnim kręgu kulturowym to przede wszystkim małe, rotundowe kościółki. Kościół św. Wojciecha Kościół św. Marcina Kaplica zamkowa Ny Kirke w Nyker Rotunda św. Mikołaja Rotunda sv. Kateriny Rotunda sv. Martina Karner sv. Ondreja Kościół Św. Prokopa Kościół św. Idziego
Większe budowle sakralne przybierały formę bazylik lub kolegiat. Basilika St. Gereon Kirche St. Maria im Kapitol Basilica di Sant'Ambrogio Kościół św. Andrzeja Kościół św. Idziego Michaeliskirche Hohe Domkirche St. Mariä Himmelfahrt Basilika St. Kastor Katedra św. Jana Chrzciciela Bazylika św. Marcina St.-Patrokli-Dom Kolegiata Kolegiata śś. Piotra i Pawła St. Floriankirche Kościół św. Hieronima Kościół Świętego Ducha
W XI wieku zaczęły powstawać licznie klasztory, spośród których wiele przetrwało w oryginalnym stanie do dnia dzisiejszego. Stift Corvey Abtei Maria Laach Abtei Knechtsteden Abtei Brauweiler Abteikirche St. Liudger Kloster Sacra di San Michele Opactwo benedyktynów Klasztor kanoników regularnych Opactwo cystersów Opactwo cystersów Opactwo cystersów Klášter Porta coeli
Ważnym elementem rozwijających się państw zachodnioeuropejskich były twierdze broniące przed ekspansywną polityką sąsiadów. Devínsky hrad Hrad
Niemieckie pałace cesarskie były pierwszymi ośrodkami władzy, które powstawały w centrach miast. Kaiserpfalz Domvorhalle Kaiserpfalz Bartholomäuskapelle
Ze świeckich zabytków miejskich niewiele pozostało, dlatego tym cenniejsze są zachowane budynki romańskie. Ratusz Romańskie domy Romańskie domy