RENESANSOWE RATUSZE

Ratuszem nazywamy reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjną siedzibę samorządowych władz miejskich. Budowle te zaczęły się pojawiać w miastach w okresie późnego gotyku, kiedy to coraz większego znaczenia zaczęli nabierać mieszczanie i kupiectwo. Reprezentacyjne budowle władz miejskich, wyróżniające się swoją monumentalnością, są domeną renesansu, który to styl w większym stopniu niż wcześniejsze cechował się dominacją architektury świeckiej nad sakralną.


W Niderlandach ratusze stały się symbolem potęgi handlowej holenderskich i flamandzkich miast. Stadhuis Stadhuis Oude Stadhuis Oude Stadhuis
Do niderlandzkiego nawiązywał renesans wezerski, występujący głównie w Niemczech Północnych. Rathaus Rathaus Rathaus Rathaus Rathaus Rathaus Rathaus
Najpiękniejsze renesansowe ratusze w Polsce powstawały w królewskich i magnackich miastach Małopolski. Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz
W pozostałej części Polski renesansowe ratusze powstały w jej części północnej i zachodniej. Ratusz Głównego Miasta Ratusz Staromiejski Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz Ratusz
Na terenie Węgier renesans pojawił się stosunkowo wcześnie, ale przetrwał jedynie na obrzeżach tego państwa. Mestská Radnica Mestská Radnica Radnica Radnica Stará radnica Stará radnica
Renesans w Czechach jest mieszanką wpływów włoskich i niderlandzkich oraz niemieckich. Stará radnice Stará radnice Nová radnice Nová radnice Radnice
Pod koniec XIX wieku wróciła moda na renesans i powstawały ratusze neorenesansowe. Rotes Rathaus Radnice Ratusz Ratusz Rathaus Ratusz Ratusz Radnice Ratusz Rathaus Ratusz