ŻYDOWSKIE SYNAGOGI

Synagoga to żydowski dom modlitwy, czasami także miejsce zebrań społecznych gminy żydowskiej. Choć w późnym średniowieczu Żydzi żyli praktycznie na terenie całej Europy, to polityka antysemicka z przełomu XIX i XX wieku oraz ruchy syjonistyczne sprawiły, że w większości przypadków niewiele pozostało po żydowskiej spuściźnie. Dlatego w europejskich miastach niewiele pozostało po żydowskich synagogach. Były bowiem tak szybko likwidowane, jak szybko opuszczali oni swoje domostwa. W przeciwieństwie do innych świątyń, synagogi nie są tylko miejscem modlitw, ale często mieszczą siedzibę gminy żydowskiej z wszystkimi urzędami gminnymi, a czasami także z noclegowniami.


Żydzi sefardyjscy po opuszczeniu Hiszpanii i Portugalii rozproszyli się po całej Europie. Esnoga Esnoga
Historia Żydów w Polsce zaczęła się od miast Małopolski. Stara Synagoga Synagoga Remuh Synagoga Tempel Synagoga Mykwa Jatki Duża Synagoga Duża Synagoga Synagoga Synagoga Synagoga Synagoga Synagoga Synagoga Synagoga Grodzka
Dzięki tolerancji religijnej, Żydzi znaleźli wiele miejsca na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Synagoga Synagoga Dom tamuldyczny Zespół synodalny Zespół synodalny Jatki
Choć Cesarstwo Austro-Węgierskie nie kojarzy się z tolerancją religijną, także tutaj żyła społeczność żydowska. Staronová synagóga Pinkasova synagóga Pinkasova synagóga Zsinagóga Zsinagóga Ó-zsinagóga Synagóga Synagóga Královéhradecká synagoga