DREWNIANE KOŚCIÓŁKI

Drewniana architektura rozwijała się praktycznie do początku XX wieku, kiedy to drewno było głównym budulcem. Szczególnie dużo architektury drewnianej powstało w Europie Środkowej, w karpackich wioskach. Drewniane świątynie, tak charakterystyczne dla ludów zamieszkujących Karpaty, są ważnym, choć wymierającym elementem tutejszego folkloru. Ważną rolę drewniane kościoły odegrały także na peryferiach Cesarstwa Austriackiego, gdzie były wznoszone przez protestantów zgodnie z cesarskimi wytycznymi. Wiele spośród świątyń umieszczona jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO.


Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze są największymi sakralnymi obiektami drewnianej architektury w Europie. Kościół Pokoju Kościół Pokoju Kościół Pokoju Kościół Pokoju
Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu należą do najstarszych tego typu budowli w Polsce. Kościół św. Michała Archanioła Kościół św. Michała Archanioła Kościół św. Marii Magdaleny Kościół św. Marii Magdaleny Kościół św. Elżbiety Węgierskiej Kościół św. Elżbiety Węgierskiej Kościół Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata Kościół Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny Kościół św. Marcina Kościół św. Marcina Kościół Matki Bożej Częstochowskiej Kościół Matki Bożej Częstochowskiej
Łemkowskie, bojkowskie i huculskie cerkwie prawosławne są elementem krajobrazu Karpat. Cerkiew św. Paraskewy Cerkiew św. Jakuba Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego Cerkiew Opieki Matki Bożej Chrám sv. Paraskevy Chrám sv. Kozmu a Damiána Cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky
Kościoły artykularne na Słowacji to protestanckie świątynie, które były wznoszone z drewna poza granicami osad. Drevený artikulárny kostol Drevený artikulárny kostol Drevený artikulárny kostol Drevený artikulárny kostol
Kościółki drewniane stanowiły ważny element kultury wiejskiej na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Kościół św. Anny Kościół św. Anny Kościół św. Anny Kościół św. Rocha Kościół św. Rocha Kościół św. Anny Kościół św. Anny Kościół Kościół Kościół św. Barbary Kościół św. Michała Archanioła
Drewniane kościółki można spotkać także w największych miastach Małopolski. Kościół na Mogile Kościół na Mogile Kościół Najświętszej Marii Panny Kościół Najświętszej Marii Panny Kościół Świętej Trójcy Kościół Świętej Trójcy Kościół św. Barbary
Także na terenie Mazowsza spotkać można unikalne świątynie drewniane. Kościół św. Stanisława Kościół św. Stanisława Kościół św. Stanisława
Drewniane świątynie bardzo często są główną ozdobą skansenów. Muzeum Budownictwa Ludowego Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej Valašské muzeum v přírodě