MAGNACKIE REZYDENCJE

Magnateria to najwyższa warstwa szlachty w Rzeczypospolitej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Najistotniejszymi kryteriami przynależności do magnaterii stanowiły posiadany majątek, dzierżone królewszczyzny, istniejące koligacje, sprawowane urzędy i określony tryb życia, na który składały się utrzymywanie dworu i prywatnej siły zbrojnej. Jednym z przejawów wielkości rodu magnackiego były fundowane miasta prywatne oraz wspaniałe zamki i pałace.


Braniccy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, który wielkie posiadłości posiadał na terenach Ukrainy. Pałac Branickich Pałac Branickich Zespół pałacowy Zespół pałacowy Pałac Branickich Zamek Suski Zamek Suski Zamek królewski Zamek królewski
Chodkiewiczowie to ród magnacki wywodzący się z Litwy, odegrał wielką rolę w XVII-wiecznych wojnach. Grafų Tiškevičių dvaro sodyba Grafų Tiškevičių dvaro sodyba
Czartoryscy to ród magnacki wywodzący się z Litwy, który odegrał ważną rolę wśród polskiej emigracji. Pałac Czartoryskich Pałac Czartoryskich Zespół pałacowo-parkowy Zespół pałacowo-parkowy Pałac Czapskich Pałac Potockich Pałac Ogińskich Pałac Ogińskich Zamek Zamek Ruiny zamku
Firlejowie to ród magnacki wywodzący się z niemieckiej Frankonii, który uzyskał silną pozycję w Polsce Piastów i Jagiellonów. Pałac Firlejów-Sanguszków Pałac Firlejów-Sanguszków Ruiny zamku Ruiny zamku Ruiny zamku Ruiny zamku Zamek Zamek
Górkowie to ród magnacki wywodzący się z Wielkopolski, tam też najwięcej znaczyli jego przedstawiciele. Kamienica Górków Zamek Zamek Pałac Pałac Zamek Zamek
Kmitowie to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, swoje największe dobra posiadali na Podkarpaciu. Zamek Kmitów Zamek Kmitów Zamek Zamek
Koniecpolscy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, swoje największe dobra posiadali na Podkarpaciu. Pałac Prezydencki
Leszczyńscy to ród magnacki wywodzący się z Wielkopolski, jego przedstawiciel został wybrany królem Polski. Zamek królewski Zamek Sułkowskich Zamek Sułkowskich Zespół pałacowo-parkowy Zespół pałacowo-parkowy Zamek Zamek
Lubomirscy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, który swoją pozycję budował poprzez powiększanie majątku. Zamek Zamek Zamek Lubomirskich i Potockich Zamek Lubomirskich i Potockich Zamek Lubomirskich Letni Pałac Lubomirskich Zamek Zespół pałacowy Pałac Prezydencki Pałac Potockich Park Łazienkowski Pałac Czartoryskich Ruiny zamku Pałac Firlejów-Sanguszków Ruiny zamku Ruiny zamku Zamek królewski
Myszkowscy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, zaadoptowany przez włoski ród arystokratyczny Gonzaga. Ruiny zamku Ruiny zamku Ruiny zamku Ruiny zamku Ruiny zamku Ruiny zamku Pałac Wielopolskich Ruiny zamku Ruiny zamku
Ogińscy to ród magnacki wywodzący się z Rusi, byli jednym z najbogatszych rodów Rzeczypospolitej. Pałac Ogińskich Pałac Ogińskich Pałac Ogińskich Pałac Ogińskich
Ostrogscy to ród magnacki wywodzący się z Wołynia, jeden z najważniejszych w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ruiny zamku Ruiny zamku Pałac Wielopolskich
Pacowie to ród magnacki wywodzący się z Litwy, byli pierwszymi litewskimi możnowładcami. Pałac Paca
Potoccy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, odegrał znaczącą rolę w odrodzeniu polskości podczas zaborów. Zamek Lubomirskich i Potockich Zamek Lubomirskich i Potockich Zamek Zamek Zespół pałacowy Zespół pałacowy Pałac Potockich Pałac Branickich Zamek Zamek Pałac Zespół pałacowo-parkowy Mniszchów Pałac Arcybiskupów Gnieźnieńskich Grafų Tiškevičių dvaro sodyba
Radziwiłłowie to ród magnacki wywodzący się z Litwy, w okresie królów elekcyjnych faktycznie rządzący Polską. Pałac Prezydencki Pałac Paca Pałac Radziwiłłów Pałac Radziwiłłów Założenie parkowe Założenie parkowe Zamek Zamek Pałac Pałac
Sanguszkowie to ród magnacki wywodzący się z Litwy, pochodzący z rządzącej Litwą dynastii Giedyminowiczów. Pałac Firlejów-Sanguszków Pałac Firlejów-Sanguszków Zamek Zamek Ruiny zamku Ruiny zamku Zamek Zamek
Sapiehowie to ród magnacki wywodzący się z Litwy, mający aspiracje rządzenia Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Zamek Krasickich Zamek Krasickich Pałac Branickich Zamek Zamek Grafų Tiškevičių dvaro sodyba Grafų Tiškevičių dvaro sodyba
Sobiescy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, jego przedstawiciel został wybrany królem Polski. Zamek królewski Zespół pałacowy Zespół pałacowy
Tarnowscy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, jeden z pierwszych rodów magnackich w Polsce. Ruiny zamku Ruiny zamku Pałac Wielopolskich Zamek Suski Zamek Suski Zespół pałacowo-parkowy Mniszchów Zespół pałacowo-parkowy Mniszchów
Wielopolscy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, swoją pozycję budowali na bazie odpowiednich małżeństw. Zamek Zamek Zamek Suski Zamek Suski Zespół zamkowo-parkowy Zespół zamkowo-parkowy Pałac Wielopolskich Pałac Wielopolskich
Wiśniowieccy to ród magnacki wywodzący się z Rusi, jego przedstawiciel został wybrany królem Polski. Zamek królewski Zamek Zamek
Zamoyscy to ród magnacki wywodzący się z Małopolski, jest przykładem szybkiego awansu społecznego dzięki zdolnościom przywódczym. Pałac Zamoyskich Pałac Zamoyskich Zamek Zamek Zamek Zamek Pałac Działyńskich Ruiny zamku Ruiny zamku Pałac Wielopolskich