TWIERDZE KRZYŻACKIE

Państwo Krzyżackie stało się jednym z najpotężniejszych państw Europy Środkowej w XIII wieku. Prowadząc politykę ekspansji w północno-wschodniej Europie, zdobywało coraz większe tereny. Aby panować nad nimi, wznosiło zamki dla komturów, czyli zarządców zdobytych ziem. Odległośc między zamkami była taka, żeby można było pomiędzy nimi konno przemieścić się w ciągu jednej doby. Tak tworzony system sprawił, że do dnia dzisiejszego na terenach północno-wschodniej Polski, ale także na terenie państw bałtyckich, pozostało wiele zamków, które wznieśli lub rozbudowali rycerze zakonni.


Zamek w Malborku był główną siedzibą Zakonu Krzyżackiego oraz największym średniowiecznym zamkiem w Europie. Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska Twierdza malborska
Kolebką państwa zakonnego była Ziemia Chełmińska, ale zamki krzyżackie na tych terenach przetrwały w ruinie. Twierdza toruńska Twierdza toruńska Twierdza radzyńska Twierdza radzyńska Twierdza brodnicka Twierdza brodnicka
Zamek w Golubiu zyskał nowy blask po krzyżackim panowaniu i zapoczątkował tradycję organizacji turniejów rycerskich w Polsce. Twierdza golubska Twierdza golubska Twierdza golubska Twierdza golubska Twierdza golubska
Zamki w Kwidzyniu i Nidzicy były jednymi z najważniejszych obiektów systemu obrony granic państwa zakonnego w XIII wieku. Twierdza kwidzyńska Twierdza kwidzyńska Twierdza kwidzyńska Twierdza kwidzyńska Twierdza nidzicka Twierdza nidzicka Twierdza nidzicka Twierdza nidzicka
Na terenie Prus znaleźć można kilka mniej znanych zamków należących do Zakonu Krzyżackiego. Twierdza kętrzyńska Twierdza kętrzyńska Twierdza barciańska Twierdza barciańska Twierdza reszelska Twierdza reszelska Twierdza pasłęcka Twierdza pasłęcka Twierdza olsztyniecka Twierdza olsztyniecka Twierdza sztumska Twierdza sztumska Twierdza ryńska Twierdza ryńska
Na terenie Inflant także znaleźć można kilka ciekawych zamków pochodzenia krzyżackiego. Twierdza memelburska Twierdza memelburska
W trakcie swojej ekspansji w II połowie XIV wieku, Zakon Krzyżacki zajął także sporą część Pomorza. Twierdza bytowska Twierdza bytowska Twierdza bytowska Twierdza lęborska Twierdza lęborska Twierdza świdwińska Twierdza świdwińska Twierdza świdwińska
Teren Państwa Krzyżackiego to nie jedyny obszar, na którym Krzyżacy posiadali swoje dobra. Twierdza namysłowska Twierdza bruntalska