ORLE GNIAZDA

Orle Gniazda to system średniowiecznych umocnień polskiej granicy zachodniej, stworzony przez króla Kazimierza Wielkiego pod koniec XIV wieku. Składało się na niego kilkadziesiąt murowanych zamków królewskich i prywatnych oraz strażnic, wzniesionych na niedostępnych wzgórzach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Do dzisiaj przetrwało tylko kilka z nich, większość w stanie ruiny. Najważniejsze spośród tych pozostałości łączy Szlak Orlich Gniazd, przebiegający pomiędzy Częstochową i Krakowem.


Najdalej na północ położonym Orlim Gniazdem jest zamek w Olsztynie koło Częstochowy. Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie Zamek w Olsztynie
Według legendy bliźniacze zamki w Mirowie i Bobolicach połączone były podziemnym tunelem. Zamek w Mirowie Zamek w Mirowie Zamek w Mirowie Zamek w Bobolicach Zamek w Bobolicach Zamek w Bobolicach
Ruiny zamku w Ogrodzieńcu natchnęły Aleksandra Janowskiego do założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Zamek w Ogrodzieńcu Zamek w Ogrodzieńcu Zamek w Ogrodzieńcu Zamek w Ogrodzieńcu
Zamki w Rabsztynie i Tenczynie to jedne z największych, ale też najrzadziej odwiedzanych spośród Orlich Gniazd. Zamek w Rabsztynie Zamek w Rabsztynie Zamek w Rabsztynie Zamek w Rabsztynie Zamek w Tenczynie Zamek w Tenczynie Zamek w Tenczynie Zamek w Tenczynie
Odrestaurowany zamek w Pieskowej Skale oraz ruiny zamku w Ojcowie znajdują się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek w Pieskowej Skale Zamek w Pieskowej Skale Zamek w Pieskowej Skale Zamek w Pieskowej Skale Zamek w Ojcowie Zamek w Ojcowie
Zlokalizowany w Będzinie zamek, choć zaliczany do Orlich Gniazd, położony jest poza Jurą Krakowsko-Częstochowską. Zamek w Będzinie Zamek w Będzinie Zamek w Będzinie Zamek w Będzinie
Podobne do małopolskich Orlich Gniazd zamki można spotkać także w innych częściach Europy. Orawski Zamek Zamek w Chęcinach Hrad Beckov Hrad Buchlov Zamek w Otmuchowie