THOMAS MORE
Thomas More był angielskim myślicielem, pisarzem i politykiem, żyjącym na przełomie XV i XVI wieku. Jako naukowiec był humanistą w najbardziej znanym tego słowa znaczeniu. Miał ortodoksyjne poglądy religijne, w swoich traktatach krytykował reformatorów religijnych, w tym Marcina Lutra. Nie zgodził się uznać króla za głowę kościoła w Anglii, za co został skazany na ścięcie i uznany świętym Kościoła katolickiego. Jego największym wkładem w myśl polityczną jest wprowadzenie do tej dyscypliny pojęcia utopii.
Thomas More jest autorem wizji państwa idealnego, jego państwo oparte jest na sprawiedliwości, solidarności i równości. Krytykuje równocześnie żyjących w jego czasach królów, którym zarzuca brutalność, rozrzutnośc i arogancję, brak dbałości o lud i pieniądz. We własności prywatnej, rodzącej nierówność ekonomiczną, widzi on źródło ludzkich nieszczęść.
Zaproponowany przez More'a ustrój państwa idealnego oparty jest na socjalizmie drobnych producentów, rolników i rzemieślników, za zło autor uważa rozwój przemysłu. Społeczeństwo jest zgromadzeniem ludzi równych pod każdym względem, zarówno skromności życia, jak i wolności osobistej. Ważnym elementem w jego wizji jest moralność i religia, niedopuszczalne jest życie rozwiązłe, a także fanatyzm religijny i ateizm.


UTOPIA
Jest to opublikowane w 1516 roku dzieło Thomasa More'a, w którym autor przedstawia swoją wizję idealnego ustroju politycznego. Tytuł dzieła jest niejednoznaczny, gdyż może pochodzić od dwóch greckich słów, outopos, czyli miejsce nieistniejące, lub eutopia, czyli dobre miejsce. Ponieważ More nie daje żadnych wskazówek co do swojego osobistego punktu widzenia, niektórzy uczeni dopatrują się w "Utopii" wyidealizowanego przeciwieństwa Europy z czasów More'a, podczas gdy inni uznają je za złośliwą satyrę tejże Europy.
Treścią książki jest opis wyidealizowanego, wyspiarskiego państwa. Opisuje ona wizję wzorowo zorganizowanego społeczeństwa, gdzie wszyscy obywatele są mądrzy i szlachetni. Tworzą oni państwo sprawiedliwe, pełne szacunku i zgody. W społeczeństwie takim nie ma prywatnej własności, wszyscy ludzie pracują dla dobra publicznego i biorą tylko tyle, ile potrzebują. Książka zawiera kompleksowy, drobiazgowo opisany mechanizm państwa szczęśliwego, nawet z alfabetem utopian.
Ustrój Utopii jest ustrojem socjalistycznym, w którym jest przymus pracy, skromne życie bez pieniędzy, każdy posiada takie samo jedzenie i ubiór, ceniona jest moralność, a zbrodnie są karane śmiercią. Ustrój jest demokratyczny i hierarchiczny, na dole jest rodzina, a na górze jest władca. Państwo kieruje się moralnością, swobodą religijną, prostymi i nielicznymi prawami. Panuje tolerancja religijna, lecz zabronione są dwa skrajne przypadki, czyli fanatyzm religijny i ateizm.


Moje przemyślenia